مشکل ، مسئله نوشیدنی استفاده کافئین

مشکل ، مسئله: نوشیدنی استفاده کافئین آبمیوه درمانی نوشیدنی مصرف قرص آب مرکبات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فساد موسسه ثامن الحجج بسیار بزرگتر از پرداخت پول به یکی دو سلبریتی است / کیهان

بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامن الحجج می تواند متهم ردیف اول محسوب شود آیا که این موسسه به استناد گزارشی که به روزنامه شرق جهت انتشار داده است قرار بوده اس

فساد موسسه ثامن الحجج بسیار بزرگتر از پرداخت پول به یکی دو سلبریتی است / کیهان

کیهان:فساد موسسه ثامن الحجج بسیار بزرگتر از پرداخت پول به یکی دو سلبریتی است

عبارات مهم : مرکزی

بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامن الحجج می تواند متهم ردیف اول محسوب شود آیا که این موسسه به استناد گزارشی که به روزنامه شرق جهت انتشار داده است قرار بوده است تنها در سبزوار فعالیت کند ولی در کل کشور شعبه زده و این فسادهای کلان را به دنبال داشته است.

فساد موسسه ثامن الحجج بسیار بزرگتر از پرداخت پول به یکی دو سلبریتی است / کیهان

توصیه دیگر اینکه اگر قرار به افشاگری از سوی بانک مرکزی و به شکل ارائه گزارش به روزنامه باشد مهم است بانک مرکزی ابعاد کامل فساد این موسسه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد نه چند میلیارد پرداخت شده است و یا نشده به چند سلبریتی و… که بخش بسیار کوچکی از فساد ثامن الحجج را مشمول بر می شود.

و توصیه نهایی اینکه قوه قضائیه مسئول پیگیری به فساد صورت گرفته در این موسسه و موسسات مشابه است و بانک مرکزی بایستی اطلاعات خود را در اختیار دستگاه قضا قرار داده و خود نیز راجع به کم کاری و یا اشتباهات خود در این رابطه پاسخگو باشد.

بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامن الحجج می تواند متهم ردیف اول محسوب شود آیا که این موسسه به استناد گزارشی که به روزنامه شرق جهت انتشار داده است قرار بوده اس

کیهان

واژه های کلیدی: مرکزی | روزنامه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz