مشکل ، مسئله نوشیدنی استفاده کافئین

مشکل ، مسئله: نوشیدنی استفاده کافئین آبمیوه درمانی نوشیدنی مصرف قرص آب مرکبات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

منزل ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شرکت شخصی سازی براق نیست.

۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

عبارات مهم : قانون

منزل ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شرکت شخصی سازی براق نیست.

۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی ، با اشاره به عدم براق سازی مالی در بعضی نهادها و دستگاه های اقتصادی، گفت: مسئله بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق ظهور و بروز می یابد عدم براق سازی هست، در حالی که در قانون بر براق سازی تاکید شده است ولی نهادها این الزام قانونی را رعایت نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجامع عمومی شرکت ها باید صورت های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه ها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمامی نهادها این اقدام را انجام نمی دهند، به گونه ای که یک شهرداری حدود 8 سال تفریغ بودجه نشده و یا شرکت هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است.

منزل ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شرکت شخصی سازی براق نیست.

وی با تاکید بر اینکه براق نبودن پرسشها مالی کشور از دو حال خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام می شود و این افراد می خواهند که شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد جهت آینده ایجاد می شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه جهت براق سازی را مشخص کرده هست، یادآور شد: دستگاه های نظارتی همانند شرکت بازرسی باید اجرای قوانین براق سازی را کنترل و بررسی کنند، البته می توان زنجیروار کارها را به یکدیگر متصل کرد، به گونه ای که اگر به صورت براق صورت های مالی، اسناد و ریز هزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود.

باید قوانینی برخوردی جهت براق سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد

۱۳۰نهاد اقتصادی که رانت، فساد، رشوه و اختلاس دارند

وی افزود: جهت عدم براق سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده و یا بسترها را جهت فاسد در آینده ایجاد می کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد ولی مسکوت مانده و اجرا نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و شرکت شخصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت هایشان براق نیست، تصریح کرد: در امسال باید قوانینی بازدارنده و برخوردی جهت براق سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند.

منزل ملت به نقل از یک عضو کمیسیون بودجه مجلس، نوشت که فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شرکت شخصی سازی براق نیست.

واژه های کلیدی: قانون | اختلاس | فعالیت | قانونی | اقتصادی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz